OUR FARM

เกี่ยวกับเรา

ต้นกำเนิด และที่มา

กว่าจะมาเป็น ออแกนิคฟาร์ม

จากภูมิหลังที่เกิดในครอบครัวชาวไร่ชาวนา คลุกคลีอยู่กับเรือกสวนไร่นามาตั้งแต่เกิด ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอาชีพเดิมของพ่อแม่ให้ ทันสมัยและได้ผลผลิตดีตามฝัน จึงผลักดันตนเองจนเรียนจบ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน และก้าวเข้าสู่การพัฒนาการเกษตรอย่างสนใจ ในตำแหน่งนักวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยวัตถุมีพิษใช้ในการเกษตร แต่ความฝันก็ต้องพังทลาย ไม่สามารถทำอาชีพนี้ต่อได้ เพราะร่างกายไม่สามารถทนรับพิษยาปราบศัตรูพืชชนิดต่าง ๆ ได้ จึงจำต้องเปลี่ยนอาชีพหาเลี้ยงปากท้องใหม่ ในขณะเดียวกันก็ได้ศึกษาติดตามและเข้าใจมาโดยตลอดว่า สารพิษเคมีสังเคราะห์ที่ใช้ในการปราบศัตรูพืชนั้น เป็นภัยเงียบต่อตัวเกษตรกรและผู้บริโภคมากจริง ๆ จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราต้องค้นคว้าหาวิธีการทำการเกษตรแบบธรรมชาติ(เกษตรอินทรีย์) ควบคู่ไปกับการทำอาชีพหลักนานกว่า 30 ปี จนเชื่อมั่นว่าเราสามารถทำการเกษตรโดยอาศัยปัจจัยจากธรรมชาติได้ทุกอย่าง จึงก่อกำเนิดกิจการออแกนิคฟาร์มเชียงใหม่ ยาวนานมาจนถึงปัจจุบันนี้

กิจการของออแกนิคฟาร์มเชียงใหม่ประกอบด้วย

  • ปลูกผักผลไม้อินทรีย์ไร้สารพิษ เคมีสังเคราะห์ มีร้านจำหน่ายผลผลิตทั้งปลีก-ส่ง และ Online
  • เป็นศูนย์เรียนรู้วิธีการทำเกษตรอินทรีย์ให้ได้รับตรารับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์นานาชาติ (ทั้งภาควิชาการ และภาคปฏิบัติจริงในฟาร์ม)
  • พื้นที่ฟาร์มเสตย์ เพื่อการพักผ่อน เรียนรู้การทำพาร์ม การท่องเที่ยวในป่าเขาธรรมชาติใกล้เคียงฟาร์ม
  • สอนทำอาหารไทย โดยใช้ผลผลิตจากฟาร์ม และพืชผักจากป่าชุมชนที่ติดกับฟาร์ม
  • ให้คำปรึกษาในการทำวิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ และงานวิจัยที่เกี่ยวกับธุรกิจเกษตรอินทรีย์

ต้นกำเนิด และที่มา

ออแกนิคฟาร์มเชียงใหม่
พร้อมคืนความรู้สู่สังคม

ยินดีต้อนรับสำหรับนักท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ ทัศนศึกษา
ยินดีให้ความรู้ ขยายความเข้าใจ และให้คำปรึกษาด้านฟาร์มเกษตรอินทรีย์ (Organic)
โทรศัพท์จองล่วงหน้าได้ที่ 084-3686682

ข้อมูลติดต่อ

หากสนใจโทร สอบถามเพิ่มเติม หรือ จองเข้าพัก
(รบกวนให้โทรนัดหมายล่วงหน้าก่อนนะคะ)

ออแกนิคฟาร์ม เชียงใหม่

153 หมู่ 2 ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม่ 50220

สอบถามข้อมูลหรือติดต่อผ่าน
08 4368 6682 Oganicfarm.doisaket@gm Organicfarmdoisaket http://nav.cx/htLdJpl

สแกนเพื่อเชื่อมต่อกับ Line