ACTIVITY

กิจกรรมภายใน ออแกนิคฟาร์มเชียงใหม่

การเรียนรู้

ศูนย์การเรียนรู้ เกษตรอินทรีย์มาตรฐานสากล

 • ระยะวลาเรียน 16 ชม. ต้องพักที่ฟาร์ม 2 วัน 2 คืบ
  (วิชาการ 4 ชม. ภาคปฏิบัติ 12 ชม.)
 • ได้รับวุฒิบัตร จบการอบรมจากฟาร์ม และได้รับผลผลิตที่กดลองทำ จากฟาร์ม
 • พักในเต็นท์ (บนนินหญ้า) อาหารและครื่องดื่ม 6 ชุด (6มือ) มีวัสดุที่ใช้ในการเรียนรู้ให้
 • ค่าใช้จ่าย 4,000.- บาท/คน

พักผ่อน

ที่พักในฟาร์ม

 • ชั้นบนดาดฟ้า (ห้องและพื้นที่กางเต็นท์) 3,900.บาท / คืน (พักไม่กิน 5 คน ส่วนเกินคิด เพิ่ม 700.- บาท/คน) รวมอาหารเช้า
 • เต้นกางบนเนินหญ้า 590. บาท/คน รวมอาหารเช้า 1 ชุด / คน
 • อาหาร 1 ชุด มีดังนี้ 1.อาหารจานเดียว 2.ไข่ลวกหรือต้ม ด้วยน้ำพร้อน หรือไข่ดาว 2 ใบ/คน 3.สลัดพักจากฟาร์ม 4.ครื่องดื่ม เช่น กาแฟ น้ำพักผลไม้ จากฟาร์ม ปั่น ชา ฯลฯ
 • ค่าบริการรถรับ หรือ ส่งสนามบินเชียงใหม่ 1,000.- บาท /ที่ยว (ไม่เกิน4คน)
 • ค่าเช่า รถจักรยานยนต์ / จักรยานกูเขา 300.บาท/วัน (40บาท/ชั่วโมง)
 • ค่าเช่าคันเบ็ดและเหยื่อตกปลา 100. บาท/ วัน
 • ค่ากิจกรรมเดินป่าเขาชุมชนใกล้เคียง 2,500. บาท / กลุ่ม(ไม่เกิน 5 คน) รวมข้าวห่อ และน้ำดื่นมื้อกลางวัน ส่วนกิน คิด 300. บาท/คน (มีพรานน้ำเดินป้า 2 ท่าน)

ทำอาหาร

กิจกรรมสอนทำอาหารไทยโดยใช้วัสดุจากฟาร์มและของป่าชุมชนใกล้เคียง

 • แขกพักชั้นบนดาดฟ้า(จ่ายค่าที่พักต่างหาก) คิดค่าเรียนทำอาหาร 3 อย่าง/วัน คนละ 1,000. บาท/วัน
 • แขกพักบนเนินหญ้า คิดคำที่พักรวมคำเรียนทำอาหาร 3 อย่าง/วัน คนละ 1,500. บาก/วัน

เพื่อการเรียนรู้

กิจกรรมสำหรับนักศึกษา
เพื่อการเรียนรู้ส่วนตัว ทำวิทยานิพนธ์ และอื่นๆ

 • ปริญญาเอก 6,900.- บาท / คน
 • ปริญญาโท 4,900.- uาท / คน
 • ปริญญาตรี 2,900.- นาท / คน (ทั้งนี้ ให้คำปรึกษาจนรายงาน / วิทยานิพนธ์ สำเร็จ)
`

คืนความรู้สู่ชุมชน

กิจกรรมเพื่อเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา
ของสถานันการเรียนการศึกษาของรัฐ ให้บริการฟรี ดังนี้

 • กลุ่มเกษตรกรที่สนใจทำการเกษตรอินทรีย์ เข้าศึกษาเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 5 คน/กลุ่ม
 • นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจเข้าเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า 20 คน / คณะ

ข้อมูลติดต่อ

หากสนใจโทร สอบถามเพิ่มเติม หรือ จองเข้าพัก
(รบกวนให้โทรนัดหมายล่วงหน้าก่อนนะคะ)

ออแกนิคฟาร์ม เชียงใหม่

153 หมู่ 2 ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม่ 50220

สอบถามข้อมูลหรือติดต่อผ่าน
08 4368 6682 Oganicfarm.doisaket@gm Organicfarmdoisaket http://nav.cx/htLdJpl

สแกนเพื่อเชื่อมต่อกับ Line